Sunday, May 22, 2016

Tiimiympyröitä ja hehkutusta YritysAmiksessa

Ensimmäinen vuosi YritysAmista alkaa olla jo elettyä elämää. Vuoden aikana on kokeiltu monenlaisia toimintatapoja ja menetelmiä ja systeemi on jo hyvin hahmollaan ja isolta osin toiminnassa. Ensi lukuvuoden suunnittelussa olemme varmalla pohjalla. Osaamme jo hahmottaa, millaiset asiat pitää lyödä lukkoon etukäteen ja aikatauluttaa tiettyihin kohtiin ja mitä jätetään päätettäväksi tilanteiden mukaan.

Tiimiynpyrässä opitaan dialogia
Tärkeäksi toimintatavaksi ja kehittämisen kohteeksi on kehkeytynyt tiimiympyrässä keskustelu. Ensi vuoden työnsuunnittelussa olemme sijoittaneet työviikon ohjelmaan jokaviikkoiset tiimiympyrät. Tiimiympyröissä opiskelijatiimit keskustelevat yhdessä ohjaajiensa kanssa. Kaikki istuvat mukavasti nojatuoleissa, jotka on asetettu ympyrään. Jokainen keskustelija näkee toisensa ja kontakti on avoin, koska välissä ei ole pöytiä.

Keskustelun alussa kuunnellaan jokaisen kuulumiset ja tunnelmat. Sitten kerrataan, mitä projektissa on tehty, miten ilmenneitä ongelmia on ratkottu ja missä on onnistuttu. Asioita pohditaan ja ratkaisuja etsitään yhdessä. Jokainen arvioi omaa oppimistaan.

Tiimiympyrässä opitaan dialogia. Keskustelun periaatteita ovat avoimuus, toisen aito kuunteleminen, suoraan sanominen, muiden keskustelijoiden kunnioittaminen. Tällainen työtapa ei ole ohjaajillekaan helppo. Jo ympyrässä istuminen voi tuntua hankalalta ja tiimikeskustelun vetäminen vaatii harjoittelua.

Myös ohjaajatiimit istuvat viikoittain tiimiympyrässä pohtimassa oman tiiminsä ohjaustyötä ja tiimin toimintaa.

Hehkutuksessa jaetaan kokemuksia ja annetaan palautetta
Amisyrityksessä oppiminen -hankkeen pilottitiimit ovat kuluneen kevään aikana aloittaneet hehkutukset. Hehkutukset levitetään ensi syksyn aikana kaikille YritysAmiksen aloille. Hehkumo on nimeltään paikka, johon kokoonnutaan joka kuun viimeisenä perjantaina klo 12 - 14 hehkuttamaan kuluneen kuukauden mielenkiintoisimpia projekteja.

Hehkutuksessa kuulijat istuvat katsomossa ja hehkuttajat ovat korokkeella. Projektitiimit esittelevät projektinsa. Heillä on tukena ohje, jonka mukaan esittelyn voi rakentaa. Kaikki pääsevät lukuvuoden aikana hehkuttamaan. Hehkuttajana olemiset ja kuulijana olemiset kirjalaan hehkupassiin, johon pitää kertyä tietty määrä merkintöjä vuoden aikana. Passista kertynyt osaaminen siirretään e-Hopsiin. Hehkutuksessa kertyy monenlaista osaamista. Muun muassa äidinkielen opettaja valmentaa esiintymistilanteisiin ja arvioi niitä.

Opiskelijat vetävät hehkutukset ja ohjaajat ovat vain yleisönä. 1.6. YritysAmiksen väki kokoontuu superhehkutukseen, jossa kuullaan ja nähdään lukuvuoden kiinnostavimpien projektien esittelyjä kaikilta aloilta. Tilaisuus on tavallista juhlavampi, koska se on kulttuurin, luonnon ja liiketalouden porukan yhteinen lukuvuoden lopetus.

Jämäkkyyttä toimintaan
Koska oppiminen perustuu työelämän tehtäväkokonaisuuksien mukaisiin projekteihin, on tärkeää, että vuosisuunnitelmassa on mahdollisimman paljon myös etukäteen ajoitettuja oppimistapahtumia. Kaikki NY-toimintaa liittyvät yhteiset tapahtumat on jo merkitty työsuunnitelmaan. Kaikille yhteiset NY-työpajat kokoontuvat keskiviikkoisin. Työpajoissa opiskellaan ja suunnitellaan omien NY-yritysten toimintaa.

Yhteisten aineiden opettajien työajat on kiinnitetty vuoden varrelle kunkin osaamisalan käyttöön.  Noina aikoina pidetään työpajoja tai opettajat ovat ohjaamassa työskentelyä ammatillisissa projekteissa aina tarpeen mukaan.

Vuorovaikutuksesta kaikki lähtee ja siihen kaikki palaa

Ohjaajien ja oppijoiden dialogi, sen laadun ja  säännöllisyyden varmistaminen on kehittämisen painopistealue tällä hetkellä. Opiskelijoista on pidettävä huolta ja heillä on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi. Tiimiympyrätyöskentely opettaa keskustelua ja oman oppimisen arviointia.

Toinen kehittämiskohde on projektinhallinta. Jos projekti kulkee ryhdikkäästi ja suunnitelmallisesti alkuideoinnista ja suunnittelusta aina loppuanalyysiin, jälkimarkkinointiin ja tiedottamiseen, taataan oppijalle parhaat oppimisen edellytykset.

Me yritysamislaiset tunnemme olevamme oikealla tiellä. Me tiedämme, että käsissämme ovat oikeat ammatillisen koulutuksen kehittämisen avaimet.