Sunday, August 30, 2015

Mielihyvä motivoi oppimaan

Mielihyvä saa ihmisen tekemään elämän kannalta tärkeitä asioita. Tämä on koulunkehittäjän pidettävä kirkkaana mielessä.  Kolmen viime viikon aikana ajatus ei ole ollut ihan päällimmäisenä. YritysAmiksen touhua voi hyvin kuvata sanoilla "hirveä hulabaloo".

Olemme eläneet päivän kerrallaan. Emme todellakaan ole tienneet, mitä viikon kuluttua tapahtuu. Olemme rakentaneet uutta toimintajärjestelmää pala palalta. Alkujärkytyksen jälkeen tuntuu, että palaset alkavat loksahdella myös käytönnössä paikoilleen. Tähän astihan ne ovat loksahdelleet vain tarinassa, jota olemme YritysAmiksesta toisillemme kertoneet. Hyvä me. Olemme uskaltaneet heittäytyä.

Viime perjantaina uusien yritysamislaisten perehtymisjakso päättyi pipotukseen. Riittävät perustiedot ja -taidot on hankittu ja nyt opintonsa YritysAmiksessa aloittaneet ovat valmiita tositoimiin yrittämällä oppimisen tiellä. Kulttuurialalla, luonnonvara-alalla ja liiketalouden alalla järjestettiin erilaisia seremonioita, joiden päätteeksi omaohjaaja pipotti omat opiskelija-työntekijänsä. YritysAmis-pipo keikkuu nyt jokaisen kutreilla toivottavasti mahdollisimman monissa paikoissa.

Opiskelijat aloittavat ensi viikon asioidenhoitolomalla ja henkilökunta kokoontuu seminaariin jakamaan kokemuksia ja suunnittelemaan tulevaa. Aloitusseminaarin teema on YritysAmis ihan kekenä. Puoli päivää käytetään YritysAmis-konseptin kehittelyyn. Esittelemme toisillemme jo aloitettuja työelämän tehtäväkokonaisuuksiin perustuvia projekteja ja prosesseja. Näin saamme kehittämisapuja toisiltamme.

Toinen puoli päivästä syvennytään kestävän kehityksen teemaan. Kaikki YritysAmiksen koulutusalat on keke-sertifioitu. Kestävä kehitys kulkee keskeisenä teemana kaikessa toiminnassamme. Globe

Hopen perustaja ja johtaja Seija Lukkala on seminaarin pääalustaja. Hänen aiheenaan on Keke, vaivaa vai vaikutuksia. Häneltä saamme varmasti paljon antia sekä yrittäjyydestä että kestävästä kehityksestä.

Sitä mukaa kun saamme jokapäiväisen toiminnan pyörimään joustavasti kolmen viikon työvuorolistoja noudattaen alamme suunnata fokusta kaikkein tärkeimpään, amisyrityksessä oppimisen pedagogiikkaan. Hyvän mielen koulu ja oppimisen ilo ovat keskeisiä arvoja pedagogiikassamme.

Kainuun Sanomien viikonloppunumerossa 29.8.2015 julkaistiin artikkeli Ilo motivoi ja nauru on sosiaalinen liima. Tämä juttu kannattaa kaikkien koulunkehittäjien lukea. Kirjoittaja Marjaana Lahola referoi kognitiivisen neurotieteen professori Lauri Nummenmaan tutkimuksia tunteiden merkityksestä ihmisen elämässä.  


Nummenmaan mukaan tunteet säätelevät käyttäytymistämme, jotta voimme vastata ympäristön haasteisiin. Pelon tunne suojaa meitä uhilta ja ilo ja mielihyvä taas kertovat, ettei lähistöllä ole vaaraa. Silloin ihminen voi keskittyä muuhun kuin uhilta suojautumiseen. Ilman mielihyväjärjestelmää ihmisellä ei olisi motivaatiota pitää itseään hengissä. Tällainen on tilanne esimerkiksi vakavasti masentuneella.

Ilo ja mielihyvä on tärkeää oppimisessa. Mukaviin asioihin liittyy mielihyvää, jotta oppisimme tekemään niitä uudestaan. Miellyttäviksi koetut asiat jäävät mieleen helpommin. Voimme myös oppia pitämään asioista, jotka ovat elämässä tärkeitä, kun alamme tehdä niitä ja meille syntyy niihin myönteinen suhde.

Mikäpä olisi koulutuksessa tärkeämpää kuin synnyttää oppijoille myönteinen suhde opittaviin   asioihin. Pelon ja epävarmuuden ilmapiirissä ei synny mitään myösteistä. Tämän voi jokainen  vakavasti koulukiusattu varmasti todistaa.

Ilolla motivointi on YritysAmikselle haaste. Jokaisen oppijan on löydettävä omassa amisyrityksessään iloa ja mielihyvää tuottavia tehtäviä. Jos joku ei tartu tehtäviin, ohjaajan on tartuttava haasteeseen ja ohjattava  oppija hänelle iloa tuottavaan hommaan. Oppimisen ilo ei ole yhtä kuin helppo homma. Suurinta iloa saamme ankaran ponnistelun jälkeen. Lähtökohta ei kuitenkaan saa olla oppijan kannalta liian vaikea. Hänen on päästävä omien  kykyjensä ja motivaationsa tasolta tehtävään kiinni.

Tunnetilat tarttuvat. Tämä kannattaa meidän työntekijöidenkin pitää mielessä. Ei siis ole yhdentekevää millaista naamaa me työpaikalla näytämme. Toivottavasti mahdollisimman usein iloista.


Sunday, August 23, 2015

"Edelläkävijällä ei ole esikuvia"

Kuluvan lukukauden alussa olen jo useaan kertaan kuullut koulutusliikelaitoksen  johtajan Anssi Tuomisen sanomana lauseen "Edelläkävijällä ei ole esikuvia". Näillä sanoilla hän kannustaa minua ja YritysAmiksen henkilökuntaa eteenpäin valitsemallamme ammatillisen koulutuksen uudistamisen tiellä.


Viime keväänä päätimme, että pistämme uusiksi kertaheitolla kaikki entiset rakenteet, jotka kahlitsevat meidät vanhaan järjestelmään. Ymmärsimme miten helppoa on luiskahtaa tutuille poluille, koska kehittämistyö ei tulisi olemaan helppoa. "Tie tulee kävelemällä", kuten eräs opiskelija viisaasti totesi, kun kyselin ensimmäisten päivien kokemuksista YritysAmiksessa aloittaneilta uusilta opiskelijoilta. YritysAmiksen henkilökunta ja opiskelijat ovat lähteneet kulkemaan osaamisperusteista yrittämällä oppimisen polkua. Tietä syntyy sitä mukaa kuin sitä kuljetaan. Vuoden kuluttua meillä on maastossa kerran kuljettu kartoitettu tie.


Kaksi viikkoa olemme yhdessä opiskelijoiden kanssa ja it-tuen avustuksella rakentaneet oppimisympäristöjä. Yritysmäiset oppimisympäristöt ovat siis vasta tekeillä. Opiskelijat tekevät suunnitelmia ja toteuttavat niitä yhdessä työntekijöiden kanssa. Rakennustyö jatkuu.


Rinnan ympäristön rakentamisen kanssa olemme jo aloittaneet useita tilaajien toimeksiantoja. Muun muassa Media- ja PeliAmis aloittelee  CSC:n ja Kainuun edun toimeksiantoa. Tehtävänä on suunnitella nuorille suunnattujen tieteiden päivien brändi ja toteuttaa sen mukaisesti erilaista markkinointimateriaalia ja tapahtumanaikaista materiaalin tuottamista verkkoon. SisustamoAmis työstää Kainuun museon tilaamaa näyttelyä nykypäivän käsityöläisyydestä, PisnesAmiksen kahvila-myymälä on avattu ja PuutarhaAmiksen toiminta pyörii yritysmäisesti. Pilottialojen lisäksi muutkin osaamisalat ovat jo osittain mukana uudessa systeemissä.


Tämän hetken kiireisin ratkaistava kysymys on kaiken tämän touhun kokonaishallinta. Haemme ja kokeilemme mahdollisimman sujuvaa ja vaivatonta tapaa varmistaa, että jokaisella opiskelijalla on tutkinnon perusteiden mukainen ja hänen osaamistaan parhaalla tavalla kasvattava tehtävä, että jokaisen oppimista seurataan ja tuetaan säännöllisesti, että opiskelija siirtyy joustavasti tehtävästä toiseen sitä mukaa kun osaaminen karttuu että jokaisella opettajalla ja muilla työntekijöillä on omat tehtävät ja työaika selvillä, että AmisYritysten projektit etenevät aikataulun mukaan, että...


Järjestelmä on iduillaan ja sitä viilataan kuumeisesti. Ensimmäiset kolme viikkoa on suunniteltu pala palalta viikko kerrallaan. Ensi viikolla yritämme saada jo seuraavat kolme viikkoa kerralla pakettiin ja sitä mukaa entistä pidempiä jaksoja.


YritysAmiksen henkilökunnan ja opiskelijatyöntekijöiden heittäytymiskyky on osoittautunut hyväksi. Epävarmuutta siedetään hyvin ja jokainen ottaa vastuuta tehtävien etenemisestä päivä päivältä paremmin ja paremmin. Työ edellyttää yhdessä tekemistä ja yhteistä vastuunkantoa.


Ympäristöjen rakentamisen ja hallintajärjestelmien luomisen rinnalla olemme pitäneet mielessä, että tärkein uudistus on pedagoginen. Opiskelijoille annetaan mahdollisuus oppia itse, itselleen sopivalla tavalla ja sopivassa ajassa. Opiskelijat pohtivat asioita yhdessä ja opettavat toisiaan. Tietoa ja osaamista kartutetaan itsenäisesti yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa. Opettaja-ohjaaja on käytettävissä, tukee ja varmistaa.Friday, August 14, 2015

"Oli onnekasta päästä tähän mukaan"


YritysAmiksen opiskelijat aloittivat yrittämällä oppimisen taipaleensa 10.8.2015 maanantaina klo 10.00. Liiketalouden alan uudet ”opiskelijatyöntekijät” ja ”virkatyöntekijät”  kokoontuivat uutuuttaan hohtavaan kahvilaan, joka toimii yhtenä PisnesAmiksen oppimisympäristönä.

Ensin nimilaput rintaan ja sitten uuden ”työpaikan” aloitusseminaaria pitämään. Koulutuspäällikkö Urpo onnitteli kaikkia siitä, että he olivat päässeet YritysAmiksen liiketalouden alalle.  Nostettiin maljat tulevalle yhteistyölle ja alettiin tutustua uusiin  työkamuihin. Opiskelijan sanoin ”Olen iloisella, positiivisella ja odottavalla mielellä.” Myös henkilökunta oli lähdössä matkaan avoimin ja positiivisin mielin. Yhdessä tekemisen meininki oli jo tarttunut opettajiinkin siinä määrin, ettei tietokoneiden puuttuminen, puutteellinen kalustus tai epätietoisuus päiväkirjojen pidosta, oppimisen seurannan dokumentoinnista tai muista järjestelmistä suuremmin haitannut ”Kyllä kaikki selviää aikanaan.”

Luonnonvara-alalla kokoonnuttiin yhteen ja katseltiin media-alan opiskelijoiden tekemää YritysAmiksen esittelyvideota. Koulutuspäällikkö Leena, projektipäällikkö Renne ja muut AmisYritysten ohjaajat kertoilivat tulevasta toiminnasta, tutustuttiin yrityksiin ja Seppälän ympäristöön. Aluksi oltiin luovan hämmennyksen vallassa, mutta sitä mukaa kun palaset alkoivat mielikuvissa loksahdella paikoilleen, tuli positiivisten kommenttien vuoro: ”Hienoa, että annetaan vastuuta opiskelijoille.” Hyvä, että itse voi vaikuttaa ajankäyttöön.” 

Henkilökunnan hyvä yhdessä tekemisen henki tarttui myös opiskelijoihin. Eri AmisYritysten opettajat ja muut työntekijät olivat aloitusseminaarissa valmistautuneet esittelemällä omia suunnitelmiaan ja saivat toisiltaan kehittämisideoita.

Viime keväänä valmistuneet media-alan opiskelijat Fanni, Katja ja Irene luotsasivat Kulttuurialan uudet yritysamislaiset tulevaan oppimistyöpaikkaan ja yrittämällä oppimisen henkeen sekä tutustuttivat henkilökuntaan. Opiskelijat olivat jo viime keväänä valmistaneet hauskat piirroskuvat työntekijöistä ja niiden avulla esittelivät heidät. He olivat myös kuvanneet videon kulttuurialan tiloista sekä esittelyn YritysAmiksen pilottialoista.

Fannin, Katjan ja Irenen kertomukset kokemuksistaan NY- ja osuuskuntayrittäjinä Avedia-yrityksessään olivat niin vaikuttavia, ettei kenellekään uudelle yritysamislaiselle jäänyt epäilystä yrittämällä oppimisen pedagogiikan voimasta.

Opiskelijoiden vetämän puolitoistatuntisen jälkeen ryhmäydyttiin oman osaamisalan toiveiden puun alle keskustelemaan omaohjaajan ja alan opettaja-ohjaajien kanssa unelmista, toiveista ja tavoitteista. Millainen ammattilainen minusta tulee, mitä toivon opiskelukavereilta ja opettajilta, mitä pidän tärkeänä ammattiin kasvamisessa.

Toiveiden puihin kasvoi komeita hedelmiä. YritysAmiksen toivottiin olevan rento, viihtyisä ja tiimityöpainotteinen paikka, joka valmentaa tulevaan ja kertoo, olisiko minusta yrittäjäksi. Toivottiin että kaikki hyväksyvät toisensa sellaisina kuin he ovat, ettei ole mitään painostamista tai kiusaamista. ”En halua pelätä tulla kouluun.”

Opintojen aikana halutaan kehittyä toimeen ryhtyviksi moniosaajiksi, jotka ovat valmiita työhön kuin työhön, jotka ovat ylpeitä ammatistaan ja haluavat tehdä hyvää jälkeä, löytävät töitä monista paikoista, ulkomailtakin. Opintojen aikana halutaa yhteyksiä jo alalla toimiviin ihmisiin ja palveluihin.

”Olen positiivisesti yllättynyt ja luottavainen. Kyllä tästä hyvä tulee.” Totesi eräs peliamislainen yhteenvetona ensimmäisen päivän jälkeen.