Sunday, December 20, 2015

Yksinäisyys on rakenteellinen ongelma, johon voimme koulussa vaikuttaa

YritysAmis valmistautuu jouluun. Meillä on monenlaisia perinteitä, joiden kautta luomme välittämisen ja yhteisöllisyyden kokemuksia opiskelijoille ja työntekijöille. Ympäristöt niin Seppälässä luonnonvara-alalla, Timperissä kulttuurialalla kuin Ketunpolulla liiketalouden alalla on somistettu joulun tunnelmiin johdattaviksi.

Kulttuurialalla kokoonnuttiin joulukuun alussa perinteiseen joulunavaukseen, jossa musiikkialan opiskelijat esiintyivät, koulutusjohtaja johdatteli ajatukset jouluun rakkauden ja välittämisen juhlana ja lopuksi sytytettiin valot suureen pihakuuseen. Seppälässä luonnonvara-alalla talon väki, opiskelijat ja henkilökunta, vievät kulkueena joulurauhan toivotuksen kaikille tilan eläimille ja liiketalouden alalla kokoonnutaan yhteen jouluglögeille.

Joulujuhlat ovat tärkeä lukukauden päättävä tapahtuma. Juhlia vietetään kaikilla kolmella alalla.
Kunnon joululounas tarjotaan sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Lukuisia muita pienempiä kokoontumisia ja glögihetkiä vietetään erilaisilla porukoilla ennen koulun loppua. Kaikkien näiden tapahtumien suuri ja tärkeä sanoma on, ettei kukaan ole yksin vaan kuuluu ainakin koulussa moniin porukoihin.

Helsingin Sanomat on yhdessä tutkijoiden kanssa tehnyt selvityksen kansalaisten käsityksistä köyhyydestä: kuka on köyhä, millaista köyhyys on, mistä köyhyys johtuu. Selvityksen mukaan sekä varakkaimmat että köyhimmät vastaajat olivat yllättävän samanmielisiä siitä, keitä yhteiskunnan ei tulisi auttaa. Tähän hyljeksittyjen ryhmään kuuluivat yksinäiset. Yksinäisyys ymmärretään ihmisen omaksi syyksi siinä kuin päihdeongelmat, pitkäaikaistyöttömyys ja ylivelkaantuminen. Nämä ongelmat koskettavat raskaasti myös nuoria, aikuisen elämänsä alussa olevia ihmisiä.

Opiskelijakyselyissä kysymme aina, onko opiskelijalla kavereita. Joka ryhmässä 1 - 2 vastaa, ettei hänellä ole yhtään kaveria. Nämä nuoret tulevat usein kodeista, joiden elämä on ollut taloudellisesti vaikeaa, ihmissuhteissaan sekavaa, ehkä väkivaltaista. Heidän elämässään on siis ollut tekijöitä, jotka ovat syrjäyttäneet heidät muiden yhteydestä.

Sanoisimmeko yksinäiselle nuorelle, että oma syysi, hanki kavereita, vai voisimmeko osaltamme auttaa heitä.Mielestäni meidän on oppilaitoksissa kaikin keinoin vaikutettava siihen, että nuorten välille syntyisi kaverisuhteita. Esimerkiksi mentoriopiskelijasysteemin kautta kaveruuksia on syntynyt. Me opettajat ja muut henkilökunnan jäsenet voimme toimia välimiehinä monella tapaa.

Toivon, että jokaisella joulunviettäjällä on tänä jouluna ainakin yksi kaveri, eikä kenenkään tarvitse olla yksin. Iloista joulua kaikille.

Saturday, December 12, 2015

Kohti lumoavaa YritysAmista- Tiimitoiminnan ja projektinhallinnan kehittäminen keskiössä


YritysAmiksen kehittämiseen haettiin voimaa  maapallon voimapisteestä


Eräänä marraskuisena keskiviikkona YritysAmis valloitti Perussa, pyhässä laaksossa sijaitsevan Machu Picchun, inkojen pyhimmän kaupungin. Paikka sai koulutusjohtajankin sananmukaisesti haukkomaan henkeään. Syvin syy hengenahdistukseen oli tietysti Andien korkeuksiin 1400-luvun tekniikalla rakennettu hienoa insinööritaitoa, arkkitehtiosaamista ja käsin tekemisen taitoa vaatinut inkojen pyhin kaupunki, tieteen uskonnon ja hallinnon pääpaikka, maapallon voimapiste. Arkisempi syy oli vähähappinen ilma, johon elimistö ei parin viikon aikana kunnolla ehtinyt tottua.


Tällaisen taideluoman edessä aloin vaistomaisesti ajatella, kuinka oli mahdollista silloisella teknologialla rakentaa tällainen harmoninen ja vaikuttava kokonaisuus tonnien kivilohkareista. Tiimityötaidot, projektinhallinta ja johtaminen olivat varmasti silloinkin koetuksella niin kuin ne ovat nytkin koulutusta uudistettaessa.


Voimanhakumatka on nyt takana ja arkisemmat askareet alkaneet. YritysAmiksen henkilöstön kouluttamisessa tiimitoiminnan kehittäminen on nyt keskiössä. Kunkin amisyrityksen ja osaamisalan ympärille muodostunut opettajien ja muun henkilökunnan tiimi on toiminnan pyörittämisen ja johtamisen ydinkysymys. Hyvin toimiva tiimi johtaa ja ohjaa opiskelijoita tuloksellisesti työelämän tehtäväkokonaisuuksien mukaan rakentuvissa projekteissa. Tiimityössä ja projektinhallinnassa me kaikki tarvitsemme uutta oppia.


YristyaAmis Magazinen piakkoin ilmestyvässä numerossa Amisyrityksessä oppiminen –hankkeen projektipäällikkö Renne Sänisalmi analysoi tilannettamme osuvasti:


”Opettajan työ on muuttunut itsenäisestä oman osionsa opettamisesta toimimiseksi tiimin jäsenenä, jonka tehtävä on suunnitella ja ohjata yhdessä tiimin kanssa oppimisprojekteja ja muuta oman amisyrityksen toimintaa. Muutos on suuri ja sopeutuminen niin opiskelijoilla kuin opettajillakin vie aikaa. Jos on vuosikausia tai -kymmeniäkin tottunut vetämään tietyn kurssin tietyllä tavalla ja kokonaan itsenäisesti, on varmasti aluksi vaikeaa siirtyä YritysAmiksen läpileikkaavaan kollektiiviseen tiimityöskentelyyn. Hyvin toimiva tiimi auttaa yksilöitä tässä muutoksessa.


Koska tiimit ovat oman amisyrityksensä pyörittäjiä, tulee tässä vaiheessa kehittämisen huomio keskittää tiimeihin ja niiden toimivuuteen. Homma ei pyöri, mikäli tiimi ei toimi kunnolla. Tiimit ovat avaintekijä. Jokaisen tiimin tuleekin nyt keskittyä siihen, kuinka saadaan oma toiminta ja pelisäännöt kuntoon. Oma rooli opettajalle ei enää olekaan olla kaikkitietävä kansankynttilä, vaan yksi tiimin jäsen muiden joukossa. Toimiva tiimityö taas perustuu hyvään vuorovaikutukseen ja kunnioitukseen muita tiimiläisiä kohtaan. Hyvin toimiva tiimi on puolestaan esimerkki opiskelijatiimeille. Mallioppimista tapahtuu huomaamatta, joten pitäkäämme huolta hyvästä mallista!”


Opettajat Benchmarkkausreissulla Jyväskylän tiimiakatemiassa


Kaikista hankkeemme pilottitiimeistä ovat opettajat käyneet parin päivän benchmarkkausreissulla Jyväskylän tiimiakatemiassa. He kokoontuivat yhteen kertaamaan kotiin tuotavaksi sopivia hyviä käytänteitä. Kaikki jakoivat yhteisen vakaumuksen, että olemme oikealla tiellä ja että yhdessä pystymme ratkomaan edessämme olevat kehittämishaasteet.


Muun muassa tällaisia ohjeita opettajat antoivat itselleen ja toisilleen:


Mennään pääideaa kohti. Päämäärän pitää olla selvillä, jotta siihen voidaan sitoutua.


Annetaan ryhmän tukea konfliktitilanteissa. Harjoitellaan tiimikaverin tukemista.


Ollaan avoimia. Harjoitellaan toisen kunnioittamista, ei dissata. Jokainen voi vastata vain itsestään.


Hyvä dialogi on tavoitteemme. Demokratiassa tehdään yhdessä päätös, johon kaikkien on sitouduttava. Tärkeää on siis sitoutuminen. Ollaan solidaarisia päätökselle. Kaikesta ei voida olla samaa mieltä, mutta ”jossain vaiheessa homma pitää vain hoitaa”. Se vaihe lienee nyt.


Malttia. Katso taaksepäin, hidasta, älä väsy, pidä huolta työkaverista. Keskustellaan, analysoidaan tilanne ja tehdään tarvittavat korjausliikkeet. Näin päästään parhaaseen lopputulokseen.


 Jos inkat saivat aikansa tekniikalla rakennetuksi lumoavan Macchu Picchun, saamme mekin Kainuun ammattiopiston kulttuurin, luonnon ja liiketalouden työntekijät ja opiskelijat rakennetuksi lumoavan YritysAmiksen.


Tiimitoiminnan ja projektinhallinnan opinnoissa eteenpäin kohti pääideaa, visiota yrittämällä oppimisen pedagogiikalla toimivasta YritysAmiksesta.