Wednesday, April 12, 2017

YritysAmis® - Suomen rohkein ammatillisen koulutuksen ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä


Kainuun ammattiopiston YritysAmis® on viime vuosien tärkein ammatillisen koulutuksen kehittämisen ja yrittäjyyskasvatuksen innovaatio ja esikuva Suomessa ja kansainvälisesti. Malli on toiminut elokuusta 2015 lähtien ja se levitetään koko Kainuun ammattiopistoon. YritysAmiksessa opitaan yrittäjämäistä asennetta, yritysmäisiä toimintatapoja, verkottumista ja yrittäjänä toimimista.Oppimiselle syttyminen motivoi – kokeillaan, erehdytään ja onnistutaan yhdessä

Oppimisprojekteissa opiskelijoiden asiakkaille tekemä työ on heidän oma juttunsa, josta he vastaavat. Oppijat hoitavat asioita itsenäisesti ja yrittäjämäisesti. Tukea saa tarvittaessa ja motivaatio on korkeimmillaan, kun tietoa saa silloin, kun työ sitä vaatii.    

 

Tietoa ja osaamista hankitaan paiskimalla tiimeissä töitä oikeille asiakkaille

Kaikki opiskelijat kuuluvat AmisYritykseen, jonka työtä johtaa alan opettajien tiimi.  Työelämän toimintatavat ja vuorovaikutustaidot kehittyvät. Tekeminen on merkityksellistä, kun tehdään asiakkaille oikeita töitä. Opiskelijat sopivat projektiryhmän työnjaosta ja asiakastapaamisista. Työtä ei tehdä itselle tai ohjaajalle vaan sillä on merkitystä asiakkaalle ja yhteisölle.

Itsenäistä yrittäjyyttä harjoitellaan NY-yrittäjinä ja sen jälkeen voi siirtyä osuuskuntaan. Opiskelijat motivoituvat ponnistelemaan, oppivat yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjänä toimista. YritysAmiksessa toimitaan yrittäjäverkostoissa Suomen Yrittäjien jäsenenä.

Kuulutaan oman alan ammattilaisten joukkoon

Ohjaajan ja oppijan suhde on parhaimmillaan kuin vanhemman ja nuoremman kollegan suhde. Myös työssäoppimisen tavoitteena on, että oppijat pääsevät aidosti mukaan työporukoihin. Opiskelijoiden yritykset toimivat myös yritysten alihankkijoina.

Hehkutuksessa annetaan sosiaalista tunnustusta

Kuukausittaisessa hehkutuksessa opiskelijat saavat sosiaalista tunnustusta. Opiskelijat hehkuttavat tiimiensä projekteja ja yleisö antaa rohkeaa tunnustusta ja suosionosoituksia. Jokainen on vuorollaan onnistuja.