Saturday, December 12, 2015

Kohti lumoavaa YritysAmista- Tiimitoiminnan ja projektinhallinnan kehittäminen keskiössä


YritysAmiksen kehittämiseen haettiin voimaa  maapallon voimapisteestä


Eräänä marraskuisena keskiviikkona YritysAmis valloitti Perussa, pyhässä laaksossa sijaitsevan Machu Picchun, inkojen pyhimmän kaupungin. Paikka sai koulutusjohtajankin sananmukaisesti haukkomaan henkeään. Syvin syy hengenahdistukseen oli tietysti Andien korkeuksiin 1400-luvun tekniikalla rakennettu hienoa insinööritaitoa, arkkitehtiosaamista ja käsin tekemisen taitoa vaatinut inkojen pyhin kaupunki, tieteen uskonnon ja hallinnon pääpaikka, maapallon voimapiste. Arkisempi syy oli vähähappinen ilma, johon elimistö ei parin viikon aikana kunnolla ehtinyt tottua.


Tällaisen taideluoman edessä aloin vaistomaisesti ajatella, kuinka oli mahdollista silloisella teknologialla rakentaa tällainen harmoninen ja vaikuttava kokonaisuus tonnien kivilohkareista. Tiimityötaidot, projektinhallinta ja johtaminen olivat varmasti silloinkin koetuksella niin kuin ne ovat nytkin koulutusta uudistettaessa.


Voimanhakumatka on nyt takana ja arkisemmat askareet alkaneet. YritysAmiksen henkilöstön kouluttamisessa tiimitoiminnan kehittäminen on nyt keskiössä. Kunkin amisyrityksen ja osaamisalan ympärille muodostunut opettajien ja muun henkilökunnan tiimi on toiminnan pyörittämisen ja johtamisen ydinkysymys. Hyvin toimiva tiimi johtaa ja ohjaa opiskelijoita tuloksellisesti työelämän tehtäväkokonaisuuksien mukaan rakentuvissa projekteissa. Tiimityössä ja projektinhallinnassa me kaikki tarvitsemme uutta oppia.


YristyaAmis Magazinen piakkoin ilmestyvässä numerossa Amisyrityksessä oppiminen –hankkeen projektipäällikkö Renne Sänisalmi analysoi tilannettamme osuvasti:


”Opettajan työ on muuttunut itsenäisestä oman osionsa opettamisesta toimimiseksi tiimin jäsenenä, jonka tehtävä on suunnitella ja ohjata yhdessä tiimin kanssa oppimisprojekteja ja muuta oman amisyrityksen toimintaa. Muutos on suuri ja sopeutuminen niin opiskelijoilla kuin opettajillakin vie aikaa. Jos on vuosikausia tai -kymmeniäkin tottunut vetämään tietyn kurssin tietyllä tavalla ja kokonaan itsenäisesti, on varmasti aluksi vaikeaa siirtyä YritysAmiksen läpileikkaavaan kollektiiviseen tiimityöskentelyyn. Hyvin toimiva tiimi auttaa yksilöitä tässä muutoksessa.


Koska tiimit ovat oman amisyrityksensä pyörittäjiä, tulee tässä vaiheessa kehittämisen huomio keskittää tiimeihin ja niiden toimivuuteen. Homma ei pyöri, mikäli tiimi ei toimi kunnolla. Tiimit ovat avaintekijä. Jokaisen tiimin tuleekin nyt keskittyä siihen, kuinka saadaan oma toiminta ja pelisäännöt kuntoon. Oma rooli opettajalle ei enää olekaan olla kaikkitietävä kansankynttilä, vaan yksi tiimin jäsen muiden joukossa. Toimiva tiimityö taas perustuu hyvään vuorovaikutukseen ja kunnioitukseen muita tiimiläisiä kohtaan. Hyvin toimiva tiimi on puolestaan esimerkki opiskelijatiimeille. Mallioppimista tapahtuu huomaamatta, joten pitäkäämme huolta hyvästä mallista!”


Opettajat Benchmarkkausreissulla Jyväskylän tiimiakatemiassa


Kaikista hankkeemme pilottitiimeistä ovat opettajat käyneet parin päivän benchmarkkausreissulla Jyväskylän tiimiakatemiassa. He kokoontuivat yhteen kertaamaan kotiin tuotavaksi sopivia hyviä käytänteitä. Kaikki jakoivat yhteisen vakaumuksen, että olemme oikealla tiellä ja että yhdessä pystymme ratkomaan edessämme olevat kehittämishaasteet.


Muun muassa tällaisia ohjeita opettajat antoivat itselleen ja toisilleen:


Mennään pääideaa kohti. Päämäärän pitää olla selvillä, jotta siihen voidaan sitoutua.


Annetaan ryhmän tukea konfliktitilanteissa. Harjoitellaan tiimikaverin tukemista.


Ollaan avoimia. Harjoitellaan toisen kunnioittamista, ei dissata. Jokainen voi vastata vain itsestään.


Hyvä dialogi on tavoitteemme. Demokratiassa tehdään yhdessä päätös, johon kaikkien on sitouduttava. Tärkeää on siis sitoutuminen. Ollaan solidaarisia päätökselle. Kaikesta ei voida olla samaa mieltä, mutta ”jossain vaiheessa homma pitää vain hoitaa”. Se vaihe lienee nyt.


Malttia. Katso taaksepäin, hidasta, älä väsy, pidä huolta työkaverista. Keskustellaan, analysoidaan tilanne ja tehdään tarvittavat korjausliikkeet. Näin päästään parhaaseen lopputulokseen.


 Jos inkat saivat aikansa tekniikalla rakennetuksi lumoavan Macchu Picchun, saamme mekin Kainuun ammattiopiston kulttuurin, luonnon ja liiketalouden työntekijät ja opiskelijat rakennetuksi lumoavan YritysAmiksen.


Tiimitoiminnan ja projektinhallinnan opinnoissa eteenpäin kohti pääideaa, visiota yrittämällä oppimisen pedagogiikalla toimivasta YritysAmiksesta.

No comments:

Post a Comment