Sunday, August 30, 2015

Mielihyvä motivoi oppimaan

Mielihyvä saa ihmisen tekemään elämän kannalta tärkeitä asioita. Tämä on koulunkehittäjän pidettävä kirkkaana mielessä.  Kolmen viime viikon aikana ajatus ei ole ollut ihan päällimmäisenä. YritysAmiksen touhua voi hyvin kuvata sanoilla "hirveä hulabaloo".

Olemme eläneet päivän kerrallaan. Emme todellakaan ole tienneet, mitä viikon kuluttua tapahtuu. Olemme rakentaneet uutta toimintajärjestelmää pala palalta. Alkujärkytyksen jälkeen tuntuu, että palaset alkavat loksahdella myös käytönnössä paikoilleen. Tähän astihan ne ovat loksahdelleet vain tarinassa, jota olemme YritysAmiksesta toisillemme kertoneet. Hyvä me. Olemme uskaltaneet heittäytyä.

Viime perjantaina uusien yritysamislaisten perehtymisjakso päättyi pipotukseen. Riittävät perustiedot ja -taidot on hankittu ja nyt opintonsa YritysAmiksessa aloittaneet ovat valmiita tositoimiin yrittämällä oppimisen tiellä. Kulttuurialalla, luonnonvara-alalla ja liiketalouden alalla järjestettiin erilaisia seremonioita, joiden päätteeksi omaohjaaja pipotti omat opiskelija-työntekijänsä. YritysAmis-pipo keikkuu nyt jokaisen kutreilla toivottavasti mahdollisimman monissa paikoissa.

Opiskelijat aloittavat ensi viikon asioidenhoitolomalla ja henkilökunta kokoontuu seminaariin jakamaan kokemuksia ja suunnittelemaan tulevaa. Aloitusseminaarin teema on YritysAmis ihan kekenä. Puoli päivää käytetään YritysAmis-konseptin kehittelyyn. Esittelemme toisillemme jo aloitettuja työelämän tehtäväkokonaisuuksiin perustuvia projekteja ja prosesseja. Näin saamme kehittämisapuja toisiltamme.

Toinen puoli päivästä syvennytään kestävän kehityksen teemaan. Kaikki YritysAmiksen koulutusalat on keke-sertifioitu. Kestävä kehitys kulkee keskeisenä teemana kaikessa toiminnassamme. Globe

Hopen perustaja ja johtaja Seija Lukkala on seminaarin pääalustaja. Hänen aiheenaan on Keke, vaivaa vai vaikutuksia. Häneltä saamme varmasti paljon antia sekä yrittäjyydestä että kestävästä kehityksestä.

Sitä mukaa kun saamme jokapäiväisen toiminnan pyörimään joustavasti kolmen viikon työvuorolistoja noudattaen alamme suunnata fokusta kaikkein tärkeimpään, amisyrityksessä oppimisen pedagogiikkaan. Hyvän mielen koulu ja oppimisen ilo ovat keskeisiä arvoja pedagogiikassamme.

Kainuun Sanomien viikonloppunumerossa 29.8.2015 julkaistiin artikkeli Ilo motivoi ja nauru on sosiaalinen liima. Tämä juttu kannattaa kaikkien koulunkehittäjien lukea. Kirjoittaja Marjaana Lahola referoi kognitiivisen neurotieteen professori Lauri Nummenmaan tutkimuksia tunteiden merkityksestä ihmisen elämässä.  


Nummenmaan mukaan tunteet säätelevät käyttäytymistämme, jotta voimme vastata ympäristön haasteisiin. Pelon tunne suojaa meitä uhilta ja ilo ja mielihyvä taas kertovat, ettei lähistöllä ole vaaraa. Silloin ihminen voi keskittyä muuhun kuin uhilta suojautumiseen. Ilman mielihyväjärjestelmää ihmisellä ei olisi motivaatiota pitää itseään hengissä. Tällainen on tilanne esimerkiksi vakavasti masentuneella.

Ilo ja mielihyvä on tärkeää oppimisessa. Mukaviin asioihin liittyy mielihyvää, jotta oppisimme tekemään niitä uudestaan. Miellyttäviksi koetut asiat jäävät mieleen helpommin. Voimme myös oppia pitämään asioista, jotka ovat elämässä tärkeitä, kun alamme tehdä niitä ja meille syntyy niihin myönteinen suhde.

Mikäpä olisi koulutuksessa tärkeämpää kuin synnyttää oppijoille myönteinen suhde opittaviin   asioihin. Pelon ja epävarmuuden ilmapiirissä ei synny mitään myösteistä. Tämän voi jokainen  vakavasti koulukiusattu varmasti todistaa.

Ilolla motivointi on YritysAmikselle haaste. Jokaisen oppijan on löydettävä omassa amisyrityksessään iloa ja mielihyvää tuottavia tehtäviä. Jos joku ei tartu tehtäviin, ohjaajan on tartuttava haasteeseen ja ohjattava  oppija hänelle iloa tuottavaan hommaan. Oppimisen ilo ei ole yhtä kuin helppo homma. Suurinta iloa saamme ankaran ponnistelun jälkeen. Lähtökohta ei kuitenkaan saa olla oppijan kannalta liian vaikea. Hänen on päästävä omien  kykyjensä ja motivaationsa tasolta tehtävään kiinni.

Tunnetilat tarttuvat. Tämä kannattaa meidän työntekijöidenkin pitää mielessä. Ei siis ole yhdentekevää millaista naamaa me työpaikalla näytämme. Toivottavasti mahdollisimman usein iloista.


No comments:

Post a Comment