Sunday, June 7, 2015

Ammatillinen koulutus kehityksen aallonharjalle

Sitran raportti Suomen koulutuksen tilasta toteaa:
"Kuilu muun elämän ja koulutuksen välillä on aiempaa suurempi, koska maailma on muuttunut koulujärjestelmää nopeammin. Tiedon määrä ja saatavuus on räjähtänyt, ammatteja syntyy ja kuolee entistä nopeammin, oppimista tapahtuu kaikkialla."

Koska elämme maailmassa, jossa kenelläkään ei ole tiedon monopolia eikä kukaan tiedä, mihin suuntaan maailman talous vuoden kuluttua kääntyy, on oppijoiden vahvuuksien tunnistaminen, oppimisen ja tiedon analysoinnin taitojen kehittäminen sekä yhdessä tekemisen taitojen  vahvistaminen koulun tärkein tehtävä. Käsillä tekeminen, sosiaaliset taidot, kunkin opiskelijan omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden ottaminen oppimisen keskiöön johtaa varmimmin siihen, että ammattiosaajalla on keinot selviytyä jatkuvan, nopeutuvan muutoksen maailmassa ja hänellä on jokin erityisosaaminen, jonka avulla hän löytää sijansa työelämässä.

Yritysamis-ajattelussa sanomme opiskelijoille, "Tule sellaisena kuin olet. Me kuljemme rinnallasi ja autamme sinua rakentamaan ammattitaitoasi omien vahvuuksiesi kautta." Sitran Uusi koulutus-foorumi vaatii, että koulutus ei saa vain sopeutua muutoksiin vaan sen on myös synnytettäsä muutosta. Näin olemme YritysAmiksessa päättäneet tehdä.

Tällä hetkellä koulutus lähtee kaikilla rasoilla siitä, että on opettaja ja hänellä ryhmä. Ryhmän suuruudesta keskustellaan, mutta sen olemassaolo häärii taustalla. Se ohjaa käytännössä myös tilojen rakentamista, vaikka puheissa toisin vakuutetaan. Opettajien yhteistyötä pidetään tärkeänä, mutta toteutus palautuu aina opettajaan ja hänen ryhmäänsä. Tähän ajatteluun pohjaavat myös kaikki opiskelija- ja henkilöstöhallintaohjelmat. Tämän vuoksi radikaalisti uusille teille lähteminen on vaikeaa.

Jos idea tuntuisi toimivan toteutus törmää jatkuvasti siihen, ettei systeemiä pystytä sovittamaan käytössä oleviin hallintajärjestelmiin. Miten jaetaan opettajien työt, miten tehdään lukujärjestykset, miten seurataan poissaoloja, miten ja miten loputtomiin. Olemme päättäneet, että toteutamme yrittämällä oppimisen toimintatavan ja hallintajärjestelmät saavat sopeutua meidän toimintatapaamme. Miten se tapahtuu, on sen ajan murhe. Siihen asti asiat kirjataan omilla väliaikaisilla menetelmillämme.

Avaamme koulun muuhun maailmaan. Menemme työelämään ja asiakkaisiin ja he tulevat meille. Amisyrityksissämme tuotamme palveluita ja tuotteita omalle oppilaitokselle, ja ulkopuolisille asiakkaille. Oppilaitokseen luodussa yritysmäisessä ympäristössä opitaan perusasiat. Teemme työtä yhdessä myös yhteisöjen ja yritysten kanssa.

Jokaisessa pienessäkin tehtävässä noudatamme samantapaista projektinhallinnan kaavaa. Haluamme, että opiskelijat oppisivat yhden perusteellisen toimintatavan, joka toimii, vaikka tehtävien sisällöt vaihtelevat. Aloitamme aina asiakkaan tapaamisella. Jos työ tehdään omalle oppilaitokselle, asiakkaan edustaja tulee oppilaitoksesta. Kartoitamme tarpeet ja mietimme hyödyn, jota voimme asiakkaalle tuottaa. Sen jälkeen aloitamme ideointi- ja suunnitteluvaiheen aivomyrskyllä. Aivomyrskylle olemme rakentamassa ihan oman tilansa. Aivomyrskyssä lepäillään rennosti, kuunnellaan musiikkia, luetaan kirjallisuutta, luonnostellaan käsin piirtämällä, analysoidaan muiden vastaavia tuotteita ja palveluja, käytetään monipuolisesti ideointimenetelmiä, keskustellaan, perehdytään tutkimustietoon, luodaan kehystä ja materiaalia, lukuisia suunnitelmia. Tässä vaiheessa ohjaajilla on tärkeä rooli. He varmistavat sen, että opiskelijalla on riittävästi aivomateriaalia tulevan työskentelynsä pohjaksi.

Aivomyrskyn jälkeen siirrytään hiomoon. Tässä tilassa istutaan jo tuoleilla ison pöydän ympärillä ja
aletaan yhdessä karsia aivomyrskystä syntynyttä materiaalia kohti lopullista ideaa. Kun idea on hahmottunut, alkaa toteutus. Tiimi jakaa tehtävät, tuotetta esitellään asiakkaalle prosessin edetessä, mietitään hinnoittelua, tehdään tarjous. Valmis työ luovutetaan asiakkaalle.  Jos kyse on merkityksellisestä tai isosta projektista, tehdään mediatiedote. Lopuksi huolehditaan asiakkaasta. Jälkimarkkinointia ei siis unohdeta.

Työskentely jaetaan kolmen viikon työvuoroihin. Opiskelijat työskentelevät noin 35 tuntia viikossa ja opettajat oman virkaehtosopimuksensa määrittelemän tuntimäärän,  5 - 6 tuntia päivässä. Työntekijätiimit aloittavat työviikon yhteispalaverilla,  jossa tulevan viikon työnjako tarkistetaan. Opiskelijat tekevät amisyrityksessä työskentelystään oppimispäiväkirjaa, johon kirjataan kunkin työpäivän tehtävät ja kommentoidaan omaa osaamista. Jokainen työpäivä päättyy kuluneen päivän tehtävien kirjaamiseen ja oman oppimisen arviointiin.

Mainitsin muutamia esimerkkejä työn  organisoinnista. Paljon muutakin on jo kehitelty ja suunnitelmia hiotaan vielä kolmisen viikkoa. Sitten amisyrityskehittäjätkin lomailevat muutaman viikon ja elokuun alussa viimeistellään suunnitelmat ensimmäisten YritysAmiksen opiskelijoiden tulla. Odotukset ovat korkealla.

No comments:

Post a Comment