Sunday, May 24, 2015

Voiko opettaja nähdä sekä pienen ja heikon että vahvan ja kunnianhimoisen?

Viime torstaina meillä YritysAmiksen työntekijöillä oli jälleen hieno koulutustilaisuus. Elokuvaohjaaja Klaus Härö tarkasteli oman elokuvaohjaajaksi kehittymisensä ja Miekkailija-elokuvansa kautta toisen ihmisen kohtaamista ja näkemistä - ihmisenlukutaitoa. Seminaarin päätteeksi katsoimme Miekkailija-elokuvan kokonaisuudessaan.

Aiemmissa koulutuksissa olimme jo oppineet, että ykköset ja nollat ovat helppoja, mutta ihminen on vaikea. Jokainen kantaa mukanaan siihenastista elämäänsä ja tapa kokea ja katsoa asioita on jokaisella erilainen. Jos kaikki tiimin jäsenet saadaan tekemään samaa asiaa yhteisen päämäärän hyväksi ja jos kaikilla on sama käsitys päämäärästä, syntyy hyvä lopputulos. On yhteinen käsikirjoitus ja jokainen toimii sen käsikirjoituksen mukaan.

Aina kaikki eivät kuitenkaan halua toimia käsikirjoituksen mukaan, vaan tekevät omaa elokuvaansa. Joskus on myös niin, että kaikki vakuuttavat toimivansa käsikirjoituksen mukaan, mutta kaikkien käsitys tarinasta ei olekaan samanlainen. Ollaan ikään kuin eri elokuvassa, vaikka uskotaan olevamme samassa. Tällaisessa tilanteessa toista on vaikea ymmärtää ja ristiriitoja lähes mahdoton ratkaista. Eletään eri todellisuudessa ja eteneminen on vaikeaa.

Jokainen ihminen haluaa tulla nähdyksi. Niin opiskelija kuin opettajakin. Oppimistilanteissa helposti käy niin, että opettaja vie asiaa eteenpäin aktiivisten ja innostuneiden kanssa eikä huomaa hiljaisia ja vetäytyviä. Joskus voi tilanne olla sellainen, että yliaktiiviset tai tilanteeseen sopeutumattomat vievät kaiken huomion ja muut saavat selviytyä omillaan. Tämä tilanne on tyypillisin ylökoulussa ei enää niinkään ammatillisessa oppilaitoksessa. On tärkeää nähdä jokainen, myös se pieni ja heikko. On myös tärkeää eläytyä hänen tilanteeseensa myötätuntoisesti. Ei välttämättömänä pahana, "heikkona aineksena".

YritysAmiksen pedagogiikka lähtee ajatuksesta, että yritysmäisessä oppimisympäristössä opittaessa jokaista pystytään ohjaamaan hänen senhetkisen osaamisensa tasolle sopiviin tehtäviin. Jokaista tuetaan hänen tarpeidensa mukaan. AmisYrityksen töitä tehtäessä voidaan oppia hyvin monilla tavoilla. Joku oppii tekemällä mutta ei jaksa tai pysty esimerkiksi lukemalla perehtymään asiaan. Toinen voi työtä tehdessään paneutua ongelmaan myös esimerkiksi verkosta tietoa hakemalla ja näin syventää oppimistaan. Jollekin on ominaista ensin perehtyä asiaan teoreettisesti vaikka verkkokurssin kautta ja sitten ryhtyä tekemään.Tehtävään voi perehtyä myös vanhemman opiskelijan kanssa tai erityisopettajan tukemana. Moni oppii paremmin kuulemalla kuin lukemalla. Kaikki eri tavoilla oppivat paiskivat töitä samassa AmisYrityksessä. Kaikki ovat samassa elokuvassa. Jokaisen työpanos on tärkeä lopputuloksen kannalta. Yhteinen päämäärä on saada määräaikaan mennessä valmiiksi asiakkaan tilaama tuote tai palvelu. Jokaisen toive on tyytyväinen asiakas.

Kun saamme kaikki työskentelemään yhdessä yhteisen tavoitteen puolesta, syntyy hyvä lopputulos, josta kunnia kuuluu kaikille.

Opettajiamme on pohdituttanut kysymys, voiko pienen ja heikon ja vahvan ja kunnianhimoisen nähdä yhtä aikaa. Onko toisen näkeminen poissa toiselta. Ei saisi olla. Molemmilla on oikeus tulla nähdyksi ja kannustetuksi. Ihmiset ovat erilaisia niin koulussa kuin muuallakin yhteiskunnassa. Yhdestä tulee huippusäveltäjä ja minä vain laulelen pubissa karaokea. Luokkakaverista tulee miljonääri, toisesta tavallinen palkansaaja, joka ei edes halua miljonääriksi. Kaikki he ovat joskus käyneet samaa koulua ja toivottavasti tulleet nähdyiksi omilla vahvuusalueillaan. Kaikkien kykyjä ja kunnianhimoa tulee ruokkia. Siis kaikkien.

Klaus Härö vakuutti meille, että elokuvaohjaajan työ on ammatti kuten opettajankin. Kumpaakin ammattia voi oppia. Jos haluamme, voimme oppia tukemaan sekä pientä ja heikkoa että vahvaa ja kunnianhimoista. Se oppii, joka haluaa, sitä mitä haluaa. Jos ei oikeasti halua, ei myöskään opi. Opettaja ei saa olla kateellinen menestyville opiskelijoille. On hyväksyttävä sekin, että opiskelija menee opettajan ohi taidoissa ja tiedoissa. Myöskään ei saa olla ylenkatseellinen heikompia kohtaan. Oikein toimimalla kaikki saavat kokea onnistumisia.No comments:

Post a Comment