Sunday, January 17, 2016

YritysAmiksella on menestyksen avaimet käsissään

Juhlat on juhlittu ja härkäviikot menossa. Kainuun ammattiopistossa on isketty voimalla työnsyrjään kiinni. Olemme joukolla valmistelleet vuoteen 2025 luotaavaa strategiaa Kajaanin koulutusliikelaitokselle.

Viime viikolla liikelaitoksen johto urakoi kolme pitkää työpäivää henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa tuotetun laajan materiaalin kimpussa. Saimme puristetuksi kompaktiksi paketiksi ajatukset, joiden voimalla ponnistamme tulevaisuuteen. Puriste käy vielä läpi yhteisen käsittelyn ja muokkauksen. Sen jälkeen pelaamme samaan maaliin yhdessä sovituilla toimintavoilla ja periaatteilla.

Maailma muuttuu nopeammin kuin Nummisuutarin Eskon aikana

Maailmassa vallitsee yhteinen käsitys, että seuraavan kymmenen vuoden aikana muuttuu enemmän kuin edeltävänä sadan vuoden jaksona. Melkoista kyytiä mennään.

Sitran maailman muutosta arvioivan megatrendilistan päivitys on juuri julkaistu alaotsikolla "Tulevaisuus tapahtuu nyt." Sen mukaan kolme suurta muutosvoimaa ovat

- Kiihtyvällä tahdilla kehittyvä teknologia: digitalisaatio, virtualisaatio, keinoäly, robotisaatio ym.
- Lisääntyvä globaali keskinäisriippuvuus. Maailmassa kaikki liikkuu ja vaikuttaa kaikkeen, ihmiset, tavarat, ideat, palvelut. Lintukotoa ei ole mahdollista rakentaa. Oman valtion eristäminen muusta maailmasta on varma tuhon tie.
- Kestävyyskriisi, jossa ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ehtyminen ovat pahimmat uhkatekijät.

Muutos on YritysAmikselle mahdollisuus

Lauantaina vietimme henkilöstöpäivää ja tarkastelimme yhdessä YritysAmiksen tulevaisuutta suhteessa maailman muutokseen ja tekeillä olevaan liikelaitoksen strategiaan. Olimme yksimielisiä siitä, että muutos ei ole meille uhka vaan mahdollisuus. Meillä on menestyksen avaimet tiukasti käsissämme. Vuodesta 2011 olemme aktiivisesti ja rohkeasti rakentaneet omaa tulevaisuuttamme.
Ensimmäinen yhteinen seminaarimme organisaatiouudistuksen jälkeen olikin nimeltään Itse tehty tulevaisuus.

Olemme rakentaneet nopeaan muutokseen sopeutuvaa ammatillista koulutusta. Tavoittelemme koulua, joka ei ole rakenne vaan prosessi. Romutimme vanhat rakenteet ja aloimme rakentaa uutta toimintatapaa, generaattoria, joka jauhaa eteenpäin lukkiutumatta jähmeisiin rakenteisiin.

Toimimme muutoksen veturina innostuneesti ja haemme turvallisuuden tunnetta toisistamme yhdessä tekemisen, arvostavan vuorovaikutuksen ja avoimmuuden kautta. Olemme tosissamme mutta emme tosikoita. Ilolla on sijansa kaikessa toiminnassamme. Jokainen yhteisömme jäsen kantaa vastuuta hyvästä hengestä.

No comments:

Post a Comment