Sunday, February 15, 2015

"Ihmiselle, joka kokee muutoksen pahaksi, tämä maailma on hankala paikka."

Valitsin blogini otsikoksi kehitysjohtaja Olli Hietasen toteamuksen, jonka hän esitti Helsingin Sanomien tulevaisuuden ammatteja käsittelevässä artikkelissa 15.2.2015. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ennakointi on vaikeaa ja siksi koulutuksen on annettava valmiuksia sietää muutosta ja epävarmuutta. Tähänkin me YritysAmiksessa pyrimme.

Tällä hetkellä YritysAmiksessa ollaan samoissa touhuissa kuin kaikissa Suomen ammattiopistoissa. Ensi elokuusta lähtien toteutettavien uusien tutkintojen perusteiden mukaisten opetussuunnitelmien valmistelu pitää kiireisenä. Ammatilliset tutkinnon osat ovat valmiina. Nyt mietimme, miten toteutamme keskeistä ammattitaitoa edustavat yhteisten aineiden osaamistavoitteet luontevasti työelämän tehtäväkokonaisuuksiin perustuvan oppimisen osana. Sisällöltään yhteiset osaamistavoitteet istuvat ammatillisiin tutkinnonosiin kuin nenä päähän. Pohtimista aiheuttaa se, miten organisoimme aiemmin itsenäisinä kursseina toteutetun opetuksen siten, että näiden aineiden opettajat ja heidän asiantuntemuksensa saatetaan yhteen ammattiopettajien ja heidän asiantuntemuksensa kanssa. Suuri ratkaistava asia on monella eri alalla toimivien opettajien ajankäyttö. 

Opetussuunnitelmailtapäivässä olin mukana AV-viestinnän opettajien kanssa, kun he yhdessä liikunnan opettajan kanssa pohtivat tulevaa. Haimme vastausta kysymykseen, miten työkyvyn ylläpitoa toteutettaisiin hyvin toimivassa yrityksessä. AmisYritysten toimintamalliksi ideoimme seuraavaa:
- Neljä kertaa vuodessa amisyrityksissä vietetään liikuntailtapäivää. Liikunnanopettaja suunnittelee ja organisoi päivän opiskelijoiden ja muiden opettajien kanssa. Ohjelmana voisi olla vaikkapa iltapäivä uimahallissa, keilaradalla, hiihtämässä, leikkimielisissä yleisurheilukisoissa yms. 
- Kaikille AmisYritysten opiskelijoille pidetään työpaikkaliikunnan kurssi. Osa opiskelijoista kuvaa joko opettajan ohjaaman liikuntatuokion tai tekee samansisältöisen animaation yms. Tavoitteena on, että asiantuntijaopettajan alkuunpanemaa työpaikkaliikuntaa aletaan toteuttaa joka päivä työtehtävien lomassa. Kuka tahansa toimintaa ohjaava opettaja voi keskeyttää tietokoneen ääressä istumisen ja videon avulla toteuttaa liikuntatuokion. Näin hän pitää yllä myös omaa työkuntoaan.
- Amisyritysten peliturnauksia toteutetaan tietyin väliajoin. Ennen turnausten alkua asiantuntijaopettajan johdolla opiskellaan pelien säännöt ja harjoitellaan tekniikkaa. 
- Liikunnanopettaja tekee työpaikkakäyntejä AmisYrityksiin, seuraa työskentelyä ja ohjaa opiskeijoita ergonomisiin työasentoihin.

Tällaisia ideoita syntyi OPS-iltapäivässä. Tällä tiellä jatketaan kehittelyä.

Toteutuksessa on kaksi pääperiaatetta. AmisYrityksessä ei ole liikuntatunteja, vaan työpaikan työkykyä ylläpitävää toimintaa. Toiminta luo myös yhteisöllisyyttä, hyvää porukkahenkeä opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken. Toiminnalla halutaan opettaa käytänteitä, jotka siirtyvät opiskelijan mukana oikeaan työelämään.
Toinen pääperiaate on työkykyä ylläpitävän toiminnan saattaminen jatkuvaksi koko opintojen ajaksi. Nykyään liikuntakurssi toteutetaan yhden jakson aikana ja loppuvuonna ei ole ehkä mitään ohjattua toimintaa.

HOX
TEM:n Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen -raportin mukaan osa-aikatyön ja yksinyrittämisen  muodot yleistyvät ja työmarkkinoiden riskit siirtyvät yhä useammin työntekijän tai yksinyrittäjän kannettaviksi. Tällaiseenkin työelämään meidän on valmistettava opiskelijoita. Omasta työkyvystä huolehtiminen on tällöin erityisen tärkeä osa ammattitaitoa. 
Suosittelen artikkelia Ryhdy lääkäriksi, tietoturva-alalle tai opoksi, HS 15.2.2015. Sisältää paljon tärkeitä kysymyksiä pohdittavaksi.No comments:

Post a Comment