Sunday, February 22, 2015

Toimiiko yrittämällä oppimisen malli kaikkien ammattiin opiskelevien oppimisessa

Lauantaisessa koulutusliikelaitoksen yhteisöpäivässä kuulimme suuren eteläsuomalaisen ammattiopiston suunnitelmista toteuttaa osaamisperusteista oppimisen mallia. Heillä "pipopäiden" perusjoukko kulki valtaväylää ja yrittäjyydestä kiinnostuneille tai huippuosaajuuden tavoittelijoille oli omat pikkupolkunsa, joita kulkemalla he toteuttivat yksilöllisiä tavoitteitaan.

Jokin värähti minussa ja epäilykset heräsivät. Tyylilaji oli täysin toinen kuin omassa Amisyrityksessä oppiminen -kokeilussamme. Olemmeko ihan hakoteillä? Niin vähän byrokratiaa ja tömäkkää perustutkimusta. Niin vähän lähdeviitteitä ja ennalta lukkoon lyötyjä rakenteita. Vain iloista uskoa ja optimismia, joka kylläkin perustuu pitkän kokemuksen ja opiskelun ja lukeneisuuden luomaan näkemykseen ja varmuuteen. Toimiiko yrittämällä oppisen malli kaikkien opiskelijoiden oppimisen tapana? Löytyykö sen helmoista oma paikka jokaiselle ammattiin kouluttautuvalle? Voiko jokainen edetä oman lahjakkuutensa ja tavoitteensa mukaiseen huippusuoritukseen? Kehittyykö jokaisen yrittäjämäinen työtapa, vastuunotto ja vuorovaikutteisuus? Näinhän me olemme hankesuunnitelmassamme esittäneet.

Ensi tiistaina järjestämme Vuosi yrittäjänä - ohjelman mukaiset NY-yritysten aluemessut. Mukana on 55 NY-yritystä ja 124 nuorta yrittäjää esittelemässä yritystensä tuotteita ja palveluja sekä kilpailemassa alueen parhaan yrityksen tittelistä ja pääsystä SM-finaaliin. Yrittäjät ovat suunnitelleet ja toteuttaneet messupisteensä ja valmistautuneet yrityksensä esittelyyn. NY-toiminta on laajentunut YritysAmiksessa muutamasta kulttuurialan yrityksestä koko kulttuurin, luonnonvara-alan ja liiketalouden alan mittavaksi toiminnaksi.

NY-nuorilla on oppilaitoksen tuki ja kansainvälisen ohjelman luoma toimintamalli. Yrittäjyydessä kuitenkin motivoi ja innostaa nuorten vapaus ja päätösvalta oman yrityksen asioissa. Nuoret ideoivat tuotteensa ja palvelunsa, he valitsevat toimihenkilönsä, suunnittelevat yrityksen brändin ja visuaalisen ilmeen. Tehdään omat internet-sivut ja ideoidaan sosiaalisen median käyttö. Itse nuoret päättävät myös vastaanotetuista töistä ja työnjaosta.

Tärkeä kysymys amisyrityksessä oppimisen mallin rakentamisessa on, missä määrin nuori yrittäjyys -toiminnan motivoivat ja innostavat piirteet osataan siirtää koko opiskelijaporukan oppimisen malliksi. Tätä kysymystä parhaillaan pohdimme. Uskallammeko nakata vanhat painolastit selästämme ja tulla voittajiksi, kuten KAO:n rehtori Raimo Sivonen meiltä kysyi koulutusliikelaitoksen yhteisöpäivässä.

Hankkeen alussa olemme hahmotelleet pilottialojen yritysympäristöjä. Tämä tehtävä sujuu meiltä varmasti. Onhan maamme ammatillinen koulutus perustunut siihen, että oppilaitoksissa opitaan ammattiin työtä tekemällä. Nyt vain pitää siirtää katselukulma teorialuokista ja opettajien työpöytien äärestä opiskelijaan ja pajan lattialle. Näkökulman vaihto ei ole läpihuutojuttu sekään. Vanha toimintamalli kummittelee taustalla vielä pitkään. Tämän tästä harhaudumme pohtimaan toimintaa "minun aineeni, opetukseni, tilojeni" kannalta. Fokuksen pitäminen opiskelijassa, yrittäjämäisyydessä ja oppimisessa horjuu vielä.

Olemme alkaneet hahmotella malleja, miten opiskelijat toimivat amisyrityksissään niin, että kaikki osaaminen saavutetaan. Vielä emme ole ratkaisseet tärkeää kysymystä, miten siirrämme NY-yritysten motivoivat, vastuuttavat, yhteistyötaitoja ja yrittäjämäistä asennetta kehittävät piirteet osaamisalojen amisyrityksiin.  Amisyritystemme pitää toimia kuten nykyaikaiset, työntekijöitä kuuntelevat ja osallistavat yritykset. Niiden pitää antaa opiskelijoille vastuuta ja myös valtaa kehitellä ratkaisuja keskenään. Opettaja-ohjaajien pitää aidosti keskustella opiskelijoiden kanssa ja kuunnella arvostavasti heidän näkökantojaan. Pitää luottaa. Ny-toiminnasta saatu kokemushan kertoo, että nimenomaan opiskelijoiden oma vapaus ja vastuunotto sekä aito vuorovaikutus opettajien kanssa on tärkein motivoiva tekijä. Luottamalla, vastuuttamalla ja omalla esimerkillämme luomme yhteisön, joka opettaa jäsenensä oma-aloitteisiksi, vastuullisiksi, yritteliäiksi ja yhteistyöhön kykeneviksi ihmisiksi. Saa yrittää ja saa erehtyä. Sitten korjataan suuntaa ja yritetään uudelleen. Tähän me uskomme ja tätä me kokeilun kautta hiomme ja kehitämme.

No comments:

Post a Comment