Sunday, February 8, 2015

Tarvitaanko ammattikoulussa "akateemisia aineita"?

Koko lukuvuoden olemme valmistelleet ensi syksystä voimaan astuvia osaamiskeskeisiä ja entistä työelämälähtöisempiä opetussuunnitelmia. Tähän asti on suurin kysymys ollut, kuinka puserramme YritysAmikselle valtakunnallisten tutkinnonperusteiden vaatiman työelämän tehtäväkokonaisuuksia noudattelevan ja opiskelijan osaamista painottavan opetussuunnitelman. Tutkinnonosa tutkinnonosalta olemme pohtineet, mitä tekemällä opiskelija mitkäkin asiat oppii ja millaisiin työelämän tehtäväkokonaisuuksiin sellaista tekemistä sisältyy.

Olemme huomanneet, että lähes jokaisen tutkinnonosan ammattitaitovaatimusten hyvä osaaminen edellyttää vuorovaikutustaitoja, erilaisten tekstien laatimista, kykyä työskennellä eri maista tulevien työkavereiden ja asiakkaiden kanssa ja siksi vieraiden kielten taitoa ja kulttuurien ymmärtämistä. On osattava laskea materiaalien menekkiä, hävikkiä, pinta-aloja ja tilavuuksia. Pitää hinnoitella, laskuttaa ja antaa rahasta takaisin.

Kansainvälistyneessä maailmassa, omassa yhteiskunnassa, työpaikalla ja omassa kodissa toimiessaan jokainen tarvitsee yhteiskunnallista osaamista, tietoa laeista, virkaehtosopimuksista, yhteiskunnan palveluista, verotuksesta ja demokratian periaatteista. Kestävän kehityksen periaate olisi hyvä jokaisen ymmärtää syvällisesti. Omasta kunnosta ja terveistä elämäntavoista ja sitä kautta työkyvystä on pidettävä huolta.

Onko tamperelainen opettaja ja diplomi-insinööri väärässä vaatiessaan mielipidekirjoituksessaan (HS 8.2.2015)  akateemisten oppisisältöjen poistamista ammattikoulusta. Hän luettelee esimerkkeinä äidinkielen, vieraat kielet ja matematiikan. Hän on ammattikoulun opettajana huomannut, että suurelle osalle nämä opinnot ovat liikaa. Hän on varma, että osa oppilaista on lopettanut koulun siksi, että akateemisten aineiden suorittaminen ei suju. Hän on väärässä ja oikeassa.

Olemme YritysAmiksen opetussuunnitelman laadinnassa siinä vaiheessa, että pohdimme mitä työelämän tehtäväkokonaisuuksissa tekemällä opiskelija oppii yhteisten tutkinnonosien osaamistavoitteet. Mitä opitaan koulussa, mitä opitaan työpaikoilla, mitä NY-yrityksissä tai muussa toiminnassa. Me emme näe ammatin vaatimia kielitaitoja, matemaattisia tai yhteiskunnallisia taitoja "akateemisia aineina" vaan olennaisena osana ammattitaitoa, joka on myös opittava ammattitaidon oppimisen yhteydessä. Pohdimme juuri, mitä tekemällä tätä ammattitadon ydinosaamista hankitaan ja lisätään.

Meillä yhteisten aineiden opettajilla on yliopistokoulutus. Tieteellinen koulutuksemme on tähdännyt enemmän tutkijan kuin ammattikoulun opettajan hommiin. On ymmärrettävää, että meillä on taipumus opettaa niin kuin meitä on opetettu. Opetuksemme on helposti opettaja- ja aineskeskeistä. Valmistaudumme hyvin kokoamalla oppimateriaaleja ja luennoimalla niiden mukaan. Opettamastamme aineksesta teemme harjoituksia ja parhaimmillamme ammattiin integroimisessa olemme silloin, kun otamme harjoitusten aiheet opiskelijoiden tulevista ammateista. Näin toimimalla opetuksestamme tulee "akateemista" ja liian vaikeaa isolle osalle opiskelijoista. Osaaminen ei myöskään siirry riittävästi varsinaisiin ammattiopintoihin. Opiskelijat eivät ymmärrä asioiden yhteyttä tulevaan ammattiinsa.

Ratkaiseeko tamperelaisen opettajan ehdottama "akateemisten opintojen " poistaminen tämän ongelman. Olemmeko valmiita jättämään huomiotta olennaisen ammattitaidon osan?

Eiköhän kääritä hihat, pistetä kädet taikinaan ja saappaat saveen ja ryhdytä yhdessä suunnittelemaan, kuinka kaikissa ammateissa keskeiset yhteiset sisällöt opitaan osana muuta ammattiin oppimista. Yhteisten aineiden opettajat ovat omien alojensa asiantuntijoita ja ammattiaineiden opettajat taas varsinaisen ammatin osaajia. Yhdessä keksimme, mitä tekemällä opiskelijat oppivat tulevan ammattinsa vaatiman osaamisen täysimääräisenä ja sellaisilla tavoilla, jotka ovat sopivia heille. Tavoilla, jotka tuottavat innostusta ja oppimisen iloa eivätkä ainakaan koulusta eroamisia.

No comments:

Post a Comment