Sunday, April 12, 2015

Ihmisenlukutaitoa opiskelemaan

YritysAmiksen suunnittelutehtävissä etenemme kaikilla rintamilla. Uudet oppimisympäristöt -Amisayritykset - ovat jo pitkälle hahmottuneet. Osa enää toteutusta vaille, osa vaatii vielä arkkitehdin suunnittelua ja tarkempaa kustannuslaskentaa.

Me työntekijät totuttaudumme ajatukseen, että jokainen joutuu luopumaan tutusta, turvallisesta polusta työhuoneesta luokkaan tai työpajaan, sieltä kahvihuoneeseen, takaisin luokkaan, työhuoneeseen ja sitä rataa. Koulutusjohtajan huoneestakin näyttää tulevan luova tila musiikkeineen ja Fat boyneen. Rauhallisia, tarkan työn tiloja toki tulee riittävästi, mutta enimmäkseen olemme jalkautuneina Amisayrityksiin, neuvotteluhuoneisiin tai asiakaspalvelutiloihin.

Opettajat, tulevat Amisayritysten työnjohtaja-ohjaajat suunnittelevat parhaillaan työelämän työkokonaisuuksia, joita tekemällä opetussuunnitelman määrittelemä osaaminen opitaan. Miten oppijoiden työvuorolistat (entiset lukujärjestykset) tehdään ja miten sovitellaan opettajien tehtävät ja työaika.  Opettajien yhteistyö korostuu. Suunnitellaan työprojektit, opiskelijoiden työtehtävät niissä, miten varmistetaan, että kaikki oppivat tarvittavat asiat. On sovittava, millaisessa työroolissa kukin eri projekteissa on ja kuinka paljon kunkin asiantuntemusta missäkin työprojektissa tarvitaan.

YritysAmiksen toteutuksen suunnittelun rinnalla kulkee koko ajan jokaisen työntekijän oma kehittymisen projekti. Omien asenteiden ja arvojen edelleen kehittäminen uuden koulun toteutusta tukevaksi. Edellisessä yhteisessä koulutustilaisuudessa opimme Petri Rajaniemen johdolla, että ihminen on talouden perusyksikkö. Ainoa asia, jota ei ole koneilla, on empatia. Ihmisellä on kyky tuntea, miltä toisesta ihmisestä tuntuu ja hänellä voi olla tahto ottaa se huomioon omassa toiminnassaan.

Jokaisen on helppo hyväksyä empaattisuuden periaate. Tosi harva haluaa tietoisesti olla epäempaattinen. Helppo hyväksyä mutta vaikea toteuttaa. Kannamme mukanamme paitsi omaa menneisyyttämme myös menneiden sukupolvien kulttuuria ja biologisessa muistissamme vieläkin kaukaisempia kokemuksia. Jokaisessa vuorovaikutustilanteessa olemme erilaisten keskenään kilpailevien toimintatapojen ristipaineessa.

Olemme valinneet seuraavaksi vuorovaikutustaitojen opiskelun kohteeksi ihmisenlukutaidon. Sitä opiskelemme itse ja pyrimme opettamaan myös opiskelijoille. Osaamme lukea, kirjoittaa ja analysoida kieltä, opiskelemme koulussa visuaalista lukutaitoa. Myös medialukutaitoa on opiskeltu jo pitkään. Nyt alamme opiskella ihmisen lukutaitoa.

Seuraava työntekijöidemme koulutustilaisuus pureutuu ihmisenlukutaitoon. Opastajanamme on elokuvaohjaaja Klaus Härö ja oppimateriaalimme hänen uusin elokuvanja Miekkailija. Ihmisenlukutaidon ja tunteiden lukutaidon opiskelussa taide on paras opettaja. Pelkkä tieto ei näissä taidoissa auta. Tarvitaan tunnekokemusta, jotta tieto realistuisi toiminnaksi.No comments:

Post a Comment