Sunday, September 13, 2015

Onko opiskelijoista oppimisympäristöjen ja -järjestelyjen suunnittelijoiksi?

Amisyrityksessä oppiminen -hankkeen suunnitelmassa lähdemme siitä, että opiskelijat suunnittelevat oppimisympäristöjä ja - järjestelyjä opettaja-ohjaajien ohjaamina. Suunnitelman takana on toive, että opiskelijat sitoutuvat oppimiseen ja ympäristöjen hyvään kohteluun, kun ovat itse niitä suunnittelemassa ja rakentamassa. Tästä lähdimme ja olemme nyt kokeilleet järjestelyä viisi viikkoa. Miten kävi?

Heti elokuun alussa opiskelijoiden saavuttua kouluun annoimme AV-viestinnän toisen vuoden opiskelijoista koostuneelle tiimille tehtäväksi organisoida ja alkaa pyörittää Media- ja PeliAmiksen keskeistä yritysympäristöä uutishuonetta. Opiskelijoille selvitettiin uutishuoneen idea ja toiminnan pyörittämiseksi ajatellut perustehtävät ja roolit.

Opiskelijta tekivät työtä, suunnittelivat tiloja ja toimintaa. Suunnittelivat julkaisukanavaa, tuottivat sisältöä ja ottivat sitä vastaan. Tiimi huomasi pian, että sisällöntuottajat eivät oikein tienneet, millainen uutisen pitäisi olla, miten se kirjoitetaan ja mistä aiheista uutisia kannattaa tehdä. Tekstien kielenhuolto ei aina ollut kohdallaan eivätkä kuvat julkaisukelpoisia. Tämän kaiken tiimi huomasi itse.

Tiimi päätti alkaa suunnitella ja kehittää prosessia, joka johti sisällöntuottajan pöydältä julkaistavaksi uutiseksi.

Perjantaina 11.9. klo 12.00 koko AV-viestinnän satapäinen opiskelijajoukko ja opettajat kokoontuivat yhteen kuulemaan, millaisen systeemin tiimi oli suunnitellut uutishuoneen toiminnan organisoimiseksi. Tiimi esitteli työnsä PowerPointin avulla. Raikuvat aplodit! Tiimi oli tehnyt hienoa työtä.

Suunnitelman mukaan prosessi sisällöntuottajan pöydältä julkaistuksi uutiseksi eteni jouhevasti etapilta toiselle. Prosessiin kuului muun muassa tarkistuspiste, jossa varmistettiin tekstin ja kuvien julkaisukelpoisuus. Tähän kohtaan nivoutuu myös äidinkielen opettajan työ opettaa tekstin tuottamista ja kielenhuoltoa.

Jos tarkistuksessa todettiin puutteita, uutinen palautettiin tekijöille ja opastettiin heitä korjaamaan se.
Sen jälkeen uutinen palautui uutispäällikön pöydälle ja jatkoi sieltä matkaansa. Tuli siis todistetuksi, että opiskelijat pystyvät suunnittelemaan työtä, hoksaavat toiminnan puutteita ja osaavat korjata niitä.

Luonnonvara-alan puutarhuri-merkonomiopiskelijat vastaavat itsenäisesti puutarhasta. Opiskelijat ovat osallistuneet puutarhamyymälän suunnitteluun. He esittelivät suunnitelmansa arkkitehdille. He osallistuvat myös myymälän rakentamiseen, Facebook-profiilin luomiseen ja muun markkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen.


how_to_uutishuone.jpg
Viheralan opiskelijat valmistavat Viherrakentamisen puutyöt -tutkinnonosassa pergolan puutarhamyymälän yhteyteen.

Myös eläinalalla opiskelijat ovat suunnitelleet toimintaa. Oppimisympäristöinä ovat koirakeskus, talli ja navetta. On haastavaa suunnitella järjestelmä, joka takaa, että jokaisessa paikassa on oikea määrä työntekijöitä ja että jokainen oppija oppii opetussuunnitelman mukaiset asiat. Opiskelijat itse ilmoittautuvat kolmen viikon välein työvuoroihin Moodlen kautta. He myös osallistuvat työvuorojen suunnitteluun.

Jo muutaman viikon kokemus on osoittanut, etteivät opiskelijat ole todellakaan passiivisia vastaanottajia, joiden päähän opettaja kaataa tietoa ja taitoa. He ovat aktiivisia, taitavaia ja oma-aloitteisia toimijoita, kun saavat siihen aidon mahdollisuuden.

Alkuviikot ovat osoittaneet myös sen, että YritysAmiksen opettaja-ohjaajat ovat osanneet asettua ohjaajan rooliin. He ovat uskaltaneet antaa oppijoille valtaa ja vastuuta. He ovat olleet hyvä ohjaajia. Hatunnosto heille.


No comments:

Post a Comment