Saturday, September 17, 2016

Ohjaamisen ja palautteen antamisen taito - YritysAmis-opettajan keskeistä ammattitaitoa

Kuluneella viikolla YritysAmiksen henkilökunta verkottui keskenään ja haki intoa ja jaksamista vaativaan työhönsä. Kivijalkatiimimme - yrittäjyys-, vivid-, keke- ja hox-tiimit - vuorottelevat teemavuoden järjestelyissä. Tänä vuonna on vuorovaikutusta ja asiakaspalvelua koordinoivan HOX-tiimin vuoro. HOX-tiimi on ideoinut vuoden teemaksi "Innostutaan yhdessä". Tuemme toinen toistamme kehitystiellä hyviksi ja innostaviksi vuorovaikuttajiksi.

Olemme sopineet, että liiketalouden ala, kulttuuriala ja luonnonvara-ala vuorottelee tapaamisten järjestäjinä. Ensimmäisenä oli vuorossa luonnonvara-ala. Aloitimme päivän katsomalla Seppälän Impilinnan avajaisiin valmistellun dialogin Tietopuolisen karjanhoitokoulun historiasta. Historian havinaa oli vain jalostunut ensi-illan jälkeen ja opettajien Mari Karjalainen ja Renne Sänisalmen esitys sai hyvän vastaanoton ja raikuvat aplodit.

Oppimissopimukset tukemassa henkilökunnan ja opiskelijoiden kehittymistä
Esityksen jälkeen kuuntelimme HOX-tiimiläisten valmisteleman esityksen oppimissopimuksista. Olemme jo aiemmin päättäneet, että jokainen työntekijä ja opiskelija tekee oppimissopimuksen.
Aloitamme työntekijöiden sopimuksista. Jokainen miettii syyslomaan mennessä, missä asioissa hän itse kokee kehittymisen tarpeita ja mitä tukea hän kehittymiseensä tarvisee. Sen jälkeen omat pohdinnat esitellään ja keskustellaan läpi kunkin amisyrityksen henkilöstötiimissä. Tiimissä mietitään muun muassa, mitä osaamista tiimiltä puuttuu ja kuka olisi sopivin henkilö sitä hankkimaan.

Meidän on opittava kuuntememaan herkällä korvalla tärkeintä asiakastamme, opiskelijaa
Keskeinen kehittymisen kohde jokaisella työntekijällä on ohjaamisen ja palautteen antamisen taito. Meidän on opittava herkällä korvalla kuuntelemaan tärkeintä asiakastamme, opiskelijaa.  Palautteen antamisen hienovaraisuuden vaatimus on tullut esille ensimmäisten isompien palautetilaisuuksien jälkeen kaikilla YritysAmiksen aloilla.

Pohdimme ja arvioimme töitämme ja oppimistamme tiimiympyröissä, hehkutukissa ja jokaisen projektin jälkeen isoissakin porukoissa. Varsinkin silloin, kun arvioidaan yhden opiskelijan työtä, ollaan herkällä alueella. Jokaisen yksilön valmius ottaa palautetta vastaan on erilainen ja kyky kehittyy kokemuksen myötä. Opintojen alussa on oltava tosi hienovarainen. Opiskelijalle ei saa tulla tunnetta, että ohjaaja lyttää, keljuilee, ilkeilee yms. kielteisiä kokemuksia. Tällaisia tuntemuksia tulee hyvin helposti, vaikka arviointi kohdistuisikin ihan oikeisiin puutteisiin opiskelijan työssä. Kriittisimmät kommentit kannattaakin säästää kahdenkeskisiin palautetilanteisiin. Silloin kun ollaan isossa porukassa, positiivisen arvion on jäätävä päällimmäiseksi.

Palautetilanteesta jokaisen opiskelijan on voitava lähteä hyvällä mielellä ja voimaantuneena. Ohjaajan on kestettävä enemmän kuin opiskelijan ja pysyttävä aikuisena, vaikka opiskelija kipuilisikin. Kun opiskelijat antavat palautetta opettajalle, olisi varmaankin viisautta ottaa kritiikki nöyrästi vastaan, kiitellä opiskelijaa palautteesta, tarvittaessa pyytää anteeksi ja keskustella opiskelijoiden kokemuksista. Itseään ei kannata alkaa puolustelemaan eikä opiskelijoita moittimaan, vaikka tuntisikin olevansa oikeassa. Opiskelijoiden kokemus on meille totta ja meissä ohjaajissa on koulutuksemme ja kokemuksemme kautta viisautta asettua omien tunteidemme yläpuolelle.

Vuorovaikutustaidoissa kehittyminen mukaan jokaisen oppimissopimukseen
Kaikki YritysAmiksen työntekijät ovat juuri miettimässä omaa oppimissopimustaan. Palautteen antamisen taito ja kohottava vuorovaikutus opiskelijan kanssa kannattaa jokaisen ottaa mietintään. Jokaisen kannattaisi astua itsensä ulkopuolelle ja katsoa miltä omat kohtaamiset opiskelijan kanssa näyttävät herkän ja ehkä huonolla itsetunnolla varistetun opiskelijan silmissä.

Meillä on oma persoonallinen tapamme lähestyä ihmisiä, oma luonteemme ja mentaliteettimme. Huonoa vuorovaikutusta ei kuitenkaan voi selitää sillä, että "tällainen minä olen". Jokainen voi muuttaa toimintatapaansa, kun vain tarkkailee itseään. Se ei ole helppoa mutta on mahdollista. Amisyrityksessä oppimisen pedagogiikassa on keskeistä aito ja avoin dialogi ja arvostava suhtautuminen toisiin ihmisiin. Siis sitä kohti.

No comments:

Post a Comment