Saturday, October 15, 2016

YritysAmis - Suomen rohkein

Mennyt viikko alkoi jännittävästi. Maanantaina puoli neljä aamuyöstä heräsin tälläämään itseäni tärkeälle seminaarimatkalle. 05.30 lennolla Helsinkiin Maarit, Leena ja Urpo matkustivat "hakemaan palkintoa" OPH:n Parhaat käytännöt ammattikoulutuksen kehittämiseksi -kilpailusta. Puoli voittoa oli jo se, että meidän mallimme oli valittu 151 ehdotuksen joukosta 19 seminaarissa esiteltävän kilpailijan joukkoon.

Suomen rohkein idea ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamiseksi
Maanantai-illan palkintogaalassa esittelin AmisYrityksessä oppimisen pedagogiikka -mallin. Esittelyn jälkeen ajattelin, että ainakin yleisöäänestyksen voitto tuli meille. Sen verran raikuvia aplodeja sain pitkin esitystä ja yleisöstä välittyi kannustava ja kiinnostunut tunnelma. Ja niinhän siinä kävi, että mallimme palkittiin. Intiaanitanssiksi meni Leenalla, Urpolla ja Maaritilla. Ei oltu köyhiä eikä kipeitä. Rehvakkaasti lupasin tarjota kollegoille - onneksi en sentään koko pöytäseurueelle - oikeat samppanjat (huomaa Kalastajatorpan hinnoilla). Kun lasku tuli, huomasin että rahaa oli vain 50 euroa. En sentään joutunut tiskaamaan, koska Leena auttoi kaveria pulassa.

Matkalla tulevaisuuden oppimiseen
Jos viikko alkoi voittoisasti, ei se hassummin päättynytkään. Torstaina ja perjantaina YritysAmis-seminaarissa vietimme oikeaa oppimiselle syttymisen juhlaa yhdessä eri puolilta Suomea saapuneiden ammattikoulutuksen kollegoiden kanssa. Seminaarin ohjelma rakentui opiskelijoiden, YritysAmiksen esimiesten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden esityksistä. KAO:n rehtori Raimo Sivonen kommentoi ansiokkaasti jokaista esityskokonaisuutta.

ROHKEUS - millaista koulua yhteiskunta, työelämä ja yksilö tarvitsee?
Media-alan opiskelija Anna-Mari Pikkarainen kertoi oman opiskelu-uransa tarinan. Hän on nyt kolmatta kertaa opiskelemassa samaa alaa. Kaksi ensimmäistä kertaa loppui lyhyeen, koska hän ei kyennyt opiskelemaan opiskelijan pöydän tai tietokoneen ääreen istuttavassa tiedenjako-systeemissä. Nyt opiskelu on alkanut rokata, kun ei enää tarvitse istua paikallaan kuuntelemassa tiedonjakoa, vaan voi rytmittää projektejaan itselleen sopivalla tavalla.

YritysAmiksessa osaamista hankitaan tekemällä töitä asiakasprojekteissa ohjaajien tuella. Oppilaitoksessa työskennellään yritysmäisissä ympäristöissä. Opiskelija on vuorovaikutuksessa työn tilaajien kanssa ja suora palaute tilaajalta motivoi ihan eri tavalla kuin silloin, kun töitä tehdään harjoitusten kautta opettajalle. Projekteissa toimitaan eri rooleissa ja yhdessä kokeneempien opiskelijoiden kanssa.

Koulutusjohtaja Maari Tartia-Kallio toi yleisön eteen vuosia kuljetun pitkän tien, joka on johtanut YritysAmiksen syntyyn. Ydinviesti kuulijoille oli, että valitkaa rohkeus ja alkakaa kehittää omaa mallianne. Suunnitelkaa ja analysoikaa tekemisen lomassa. Koska hyvin suunniteltu on vielä tekemättä, ei kaikkea energiaa kannatta käyttää etukäteissuunnitteluun. Koko homma saattaa jädä teekemättä ja aika ajaa ohi.

Toinen tärkeä viesti oli, että täysin uudenlaisen toimintatavan luominen on pitkä marssi, joka täytyy käydä yhdessä johdon, työntekijöiden, opiskelijoiden, ohjaajien ja työpaikkojen kanssa. Ja tietysti vuorovaikutuksessa muiden oppilaitosten kehittäjien kanssa.

HENKINEN KASVU - Kuinka haastetaan omaan huippusuoritukseen?
Liiketalouden opiskelijat Salla Korhonen ja Jenny Leinonen kertoivat tiestään NY-yrittäjinä. Yrityksen nimi Höylä NY juontaa siitä, että yrittäjät ovat jokapaikan höyliä. He muun muassa siivoavat, hoitavat lapsia ja haravoivat pihoja. He oppivat prosessin, jossa markkinoidaan, hankitaan töitä, uskalletaan ottaa yhteyttä asiakkaisiin, laskutetaan ja tietysti saadaan rohkeutta. Tyttöjen innostus välittyi yleisölle vakuuttavasti.

Saimme teorian - professori sai meidät liekkeihin
Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori Kai Hakkarainen antoi tieteellisen tuen ja selkärangan Amisyrityksessä oppimisen pedagogiikalle. Oli kannustavaa huomata, että olimme oman opettajakokemuksemme ja toimintamme kautta tulleet samoihin johtopäätöksiin kuin tutkija tieteellisen työnsä kautta.

Hakkarainen aloitti esityksensä kuvailemalla valtavia globaaleja yhteiskunnallisia, koulujärjestelmän ja työelämän muutoksia. Hän kysyi monien muiden tutkijoiden tavoin, ollaanko nyt inhimillisen kekseliäisyyden kuilussa?

Oppimiselle pitää syttyä
Tutkimukset kertovat, että koulussa ei viihdytä. Vain 20 % nuorista kokee oppimiselle syttymistä. Kuitenkin henkinen kasvu perustuu oppimiselle syttymiseen. On vaikeaa syttyä koulussa, joka perustuu tiedon jakamiseen ja ulkoaopetteluun. Koulun on tuotettava kulttuurisen osallistumisen kokemuksia. Tietoa on tuotettava yhdessä. Ihminen kasvaa ja kehittyy yhdessä tekemisen myötä.

Kaikki lahjakkuus on sytytettyä
Jaettu asiantuntijuus ja älykkyys auttaa ylittämään tiedollisia rajoituksia ja tukee sosiaalista luovuutta. Moninaisuus voittaa kyvykkyyden. Oma osaaminen suhteutetaan toisten osaamiseen. Mahdollisuus oppimisen sosiaaliseen jakamiseen sytyttää. Yksilön tulisi saada kokea, että hänen panoksellaan ja tuotoksellaan on merkitystä yhteisön kannalta.

Tietosisältöjen välittäminen ei ole mielekästä. On luotava vuorovaikutusta tekemisen ja yhdessä tuottamisen kautta. Innostunut ponnistelee enemmän ja kehittyy. On taattava tekemisen meininki.

HENKILÖKOHTAINEN OTE - Miten itsetuntoa ja uskallusta heittäytyä kehitetään?
Sisustusalan opiskelija Anne Tolonen kertoi opiskelustaan YritysAmiksessa. Hän painotti yhteisten tilaajille tehtyjen projektien merkitystä ammatillisessa kasvussaan ja ammatillisen itsetunnon ja uskalluksen kehittymisessä.

Opintojen alkaessa ensimmäinen työtehtävä oli Kajaanin museoon tilattu modernin käsityön näyttely, johon jokainen opiskelija tuunasi persoonnallisen tuotteen massatuotettujen lehtikoteloiden pohjalta. Annen ensimmäisen vuoden opintojen huipentuma oli historiallisen Impilinnan saneeraukseen liittyvä sisustuksen suunnittelu ja toteutus. Nyt toisena opiskeluvuonna hän rakentaa NY-yritystään ja on jo saanut puolen vuoden sopimuksen asunnonvälitysfirman kanssa. Hän stailaa myytäviä asuntoja myyntikuntoon ja suunnittelee yrityksen toimiston sisustuksen uudistuksen.

Olga ja Tuukka Temonen kertoivat omat kasvutarinansa ihmisinä ja yrittäjinä. Tuukan tarina alkoi hänen koulukokemuksistaan. Hän ei sopeutunut kouluun ja sai vaivoin peruskoulun käydyksi. Apulannan synty oli tärkeä hänen kehittymisensä tiellä ja viitoitti myös myöhempää yrittäjän tietä.

Tuukan esityksestä jäi päällimmäisenä mietityttämään kysymys, vastaatko haasteisiin varmuuden vuoksi EI, ettet joutuisi tekemään jotain ylimääräistä. Vai vastaatko KYLLÄ ja saat mahdollisuuden kehittymiseen ja johonkin uuteen. Temosen viesti oli, että vastaa kyllä ja uskalla kulkea omaa tietäsi, omalla tavallasi. Uskalla herättää tunteita. Älä pelkää sitä, että puolet tykkää ja toinen puoli ei. Tuukka Temonen kannusti nuoria opiskeluun. Hän ei kehottanut valitsemaan hänen tietään, kipuilua kouluttamattomuuden kanssa.

AMMATILLINEN KASVU - Miten pro-valmennetaan?
Puutarhuri-merkonomiksi opiskeleva Sari Husu hehkutti italialaisella viinitilalla suorittamaansa työssäoppimisjaksoa. Ulkomaisessa työssäoppimipaikassa hän oli saanut monipuolisesti osallistua kaikkiin viinitilan töihin kasvien hoitamisesta tutkimukseen asti. Myös alan seminaareihin hän oli päässyt mukaan. Yritysamismaista työssäoppimista parhaimmillaan.

Koulutuspäälliköt Leena Karjalainen ja Urpo Kovalainen esittelivät Amisyrityksessä oppimisen pedagogiikka -hankkeen aikana luotuja ja vakiintuneita uusia käytänteitä ja periaatteita. Alun hämmennyksen jälkeen uudet rakenteet on luotu ja keskeiset toiminnat ovat vakiintuneet. Amisyritysten toiminta on löytänyt muotonsa, NY-toiminta on vakiintunut ja ohjaus vahvistunut, omaohjaajien toiminta on kehittynyt, tiimiympyrät ja hehkutukset toistuvat säännöllisesti.

Oppimisen   arviointiin on vakiintuneet toimintatavat. YritysAmiksen toiminnan arviointiin on kehitetty opiskelijakysely ja sisäisen auditoinnin tapa. Sekä opiskelijakysely että sisäinen auditointi on toteutettu kerran hankkeen aikana. Auditoinnissa on ollut mukana ohjaajia ja opiskelijoita. Olemme aloittaneet henkilöstön ja opiskelijoiden oppimissopimusten teon. Paljon on jo rakennettu ja paljon on vielä kehitettävää. Uusi opettajuus täytyy saada laajamittaisesti toimintaan ja opettajia on edelleen tuettava tässä muutoksessa.

Liikelaitoksen johtajan loppupuheenvuoro huipensi tapahtuman
Hienoksi lopuksi YritysAmis-seminaarille Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtaja ja AMKE ry:n varapuheenjohtaja Anssi Tuominen piti loppupuheen. Puheenvuorossaan hän kiteytti vastauksen kysymykseen millaisessa maailmassa elämme ja millaista koulutusta se vaatiiHän totesi, että  kaikki muuttuu nopeasti ja tulevaisuuden ennakointi on vaikeaa, miltei mahdotonta. Siksi meidän kannattaa kouluttaa opiskelijoita niin, että he omaksuvat kaikkina aikoina tarvittavia hyviä ominaisuuksia. Vuorovaikutustaidot, yritteliäs asenne, hyvät käytöstavat ja muut sellaiset yleistaidot ovat aina käyttökelpoisia.

Tarkastelen kulunutta viikkoa kesämökillämme aamu-uinnin virkistämänä. Katselen ikkunasta tyyntä
vedenpintaa, hiljaista metsää ja lintujen touhuja ruokintapaikalla. Neljä tuntia on kulunut kuin siivillä, kun olen läpikäynyt kokemuksiani. Aloitin aamupalalla ja nyt tuoksuu kahvi ja juuri uunista otettu omenapiirakka, jotka mieheni on valmistanut. Käyn päiväkahville ja ajattelen kiitollisena, että tämä kaiken olen saanut työssäni kokea.No comments:

Post a Comment